Horgászvizsga 2024: A horgásszá válás lépései

balázsaweben

Updated on:

horgászvizsga 2024

Ha most kezdenél horgászni, mielőtt még megvásárolnád a szükséges felszerelést, fontos tisztában lenni a horgászati szabályozásokkal is, a horgászvizsga 2024-ben érvényes kötvetelményeivel és a horgászengedély kiváltásának részleteivel.

Nem könnyű eligazodni a horgászat szabályozásában, ezért szeretnék most segíteni neked abban, hogy hogyan válhatsz horgásszá, milyen tudnivalók vannak a 2024-es horgászvizsgával kapcsolatban, hogyan jelentkezhetsz rá és mit kell tudni ahhoz, hogy sikeres vizsgát tegyél és horgász lehessen belőled.

Kinek és hány éves kortól kell horgászvizsgát tenni 2024-ben?

A horgászvizsga 2024 évben minden olyan horgásznak kötelező, aki az adott évben betölti 15-ik életévét és állami horgászjegyet szándékozik kiváltani. (A turista horgászengedély kiváltásához nem szükséges a vizsga, ennek részleteiről lejjebb bővebben írunk.)

Horgászni 3 éves kortól lehet, és 14 éves korig gyermek horgászként lehet pecázni, ilyen esetekben nem szükséges a horgászvizsga, gyermekek horgászatáról itt olvashatsz bővebben: gyerek horgászengedély.

A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy 10 éves kortól lehessen vizsgázni, így ha valaki szeretne, 10 éves kortól leteheti a horgászvizsgát, és gyermekhorgászból ifjúsági horgásszá válik. Ifjúsági horgászengedély birtokában eltérő szabályozás alá tartozik majd, és más szabályok vonatkoznak rá a megengedett horgászkészségek számában, illetve a megtartható halak mennyiségében is.

Abban az évben, amelyben valaki betölti a 18-ik életévét, és állami horgászjegyet szeretne váltani, elkerülhetetlen lesz a horgászvizsga feltételeit teljesíteni.

Horgászvizsga kötelezettség alóli mentesség 2024

A 2013. évi CII. törvény (a halgazdálkodásról és a hal védelméről) szabályozza a jogszerű horgászathoz szükséges előírásokat, és a horgászvizsga alóli mentesség eseteit is. Ez alapján a gyermekhorgászokon kívül mentesülnek a vizsgakötelezettség alól a 38/C § bekezdésében részletezett személyek, azaz:

 • (6) Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerint súlyos fogyatékosnak minősülő
 • a) értelmi fogyatékos vagy autista személy, akinek a törvényes képviselője
 • b) vak vagy gyengénlátó személy, aki

ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja.

Horgászvizsga jelentkezés 2024

Mielőtt a vizsgára jelentkeznél, regisztrálni kell a HORINFO rendszerébe a horgaszjegy.hu weboldalon. A 18 éven felülieknek kötelező a horgászkártya kiváltása is, mely 2024-ben 2.200 forintba kerül és öt évig érvényes. A horgászkártya fizikai megléte nem szükséges a vizsgára jelentkezéshez. Elegendő a regisztráció után a horgászkártya igénylése és a gyártási költségek megfizetése. Fizetés után a HORINFO rendszerében kiválasztható az aktuális vizsga, amelyre jelentkezni szeretnél.

Fontos, hogy ha jelentkezel egy vizsgára, menj is el, vagy még időben jelentkezz le róla. Ha valaki nem jelenik meg a vizsgán, és nem tudja igazolni a távolmaradásának okát, 30 napig nem jelentkezhet újabb vizsgaidőpontra. Sikertelen vizsga esetén 15 nap múlva lehet ismét megpróbálni a horgászvizsgát.

Online, vagy személyes a vizsga?

Online horgászvizsga 2024 évben egyelőre nincsen, csak a turista horgászengedély esetén. A vizsgázás személyes megjelenést igényel, de digitális formában történik, a KRESZ vizsgához hasonlóan. A vizsgák pontosan a meghirdetett időpontokban indulnak el, így nem érdemes elkésni. Személy azonosítást követően lehet elkezeni a kérdésekre a válaszadást.

A horgászvizsgán 45 kérdést kap a vizsgázó, melynek megválaszolására 60 perc áll rendelkezésre. Minden jól megválaszolt kérdésre 1 pontot ad a rendszer. A kérdések közül 30-ra kell jól válaszolni ahhoz, hogy sikeres lehessen a vizsga.

A horgászvizsga kiértékelése beadás után automatikusan történik. Sikeres vizsga esetén a HORINFO rendszerébe megjelenik a vizsgabizonyítvány, külön igazolást erről csak kérésre állít ki a vizsgáztató egyesület.

Horgászvizsga 2024: Kérdések, tananyag

A horgászvizsga kérdések közül 35 a horgászati jogszabályok ismeretére vonatkozik. Ezek többnyire fogalmak ismeretére, magatartási előírásokra, tilalmi időkre, a horgászattal kapcsolatos tudnivalókra kérdez rá. A horgászvizsgára való eredményes felkészülés segítésére a NÉBIH készített egy tankönyvet, mely tartalmazza a vizsgázáshoz szükséges ismereteket. A MOHOSZ horgászvizsga tananyag letölthető a HORINFO rendszerből, illetve a NÉBIH honlapjáról is. Utóbbi nem túl sűrűn frissül, így érdemesebb a HORINFO-ból letölteni.

Halfelismerés teszt

A fennmaradó 10 kérdésben a horgászvizsga teszt halfelismerés témakörében kérdez rá az ismeretekre. A 10 kérdésben szereplő halfajok képe közül hatnak őshonos fogható, kettőnek idegenhonos fogható, míg kettőnek a nem fogható, illetve a védett halfajok kategóriájába kell tartoznia.

A kérdések között szerepelhet a tilalmi idő, a legfontosabb testfelépítésbeli, életmódbeli sajátosságok, megtartható méret- és mennyiségi korlátozások, védett halak felismerése. A horgászat egyik legfontosabb része a halfelismerés, így ezt a részt mindenképpen ajánlott elsajátítani. Ez nem csak a horgászvizsga sikeres elvégzése miatt fontos, de a mindennapi pecában is szükség van rá.

Gyakorló teszt

A vizsgázás megkönnyítése érdekében készítettünk több, a horgászvizsga tananyagához kapcsolódó kvízt, mely segíthet felkészülni a vizsgára. A kvízek folyamatosan készülnek és bővülnek, hamarosan minden témakörre kiterjedően készül majd külön horgászvizsga teszt. Ennek köszönhetően a tananyagban való jártasságod nem csak egyben, de részletekben is ellenőrizheted. A teszteket itt találhatod: Horgász kvíz.

Horgászvizsga ára 2024

A horgászvizsgáért 2019 óta nem kell fizetni, így a horgászvizsga 2024-ben is díjmentes, így nem kell fizetni a horgászvizsgáért. Sok egyesületnél tartanak vizsgára felkészítő tanfolyamot, amelyen érdemes részt venni. A felkészítőért előfordul, hogy fizetni kell. A felkészítő díja maximálva van, a legmagasabb összeg amit kérhetnek a tanfolyamért, 3000 forint.

Meg kell-e újítani a horgászvizsgát?

A horgászvizsgát nem kell megújítani, ha egyszer levizsgáztál, akkor többet nem kell. A HORINFO rendszerben rögzítésre kerül a sikeres vizsga, lejárati ideje nincsen. Azon horgászoknak azonban, akik 2019 óta nem regisztráltak horgászkártyát, nem végezték el a kötelező horgász regisztrációt, így nem szerepelnek a HORINO rendszerébe, a horgászvizsga 2024 évtől kötelező lesz számukra. Ez a horgászoknak csak kis részét érinti, és ha még csak most akarsz horgászvizsgát letenni, ez rád semmi esetben sem vonatkozik majd.

Horgászat költségei, Állami horgászengedély árak 2024

Ha sikeresen letetted a horgászvizsgát, ki kell váltani az állami horgászengedélyt, hogy jogosult legyél horgászni. Az állami engedély birtokában leszel jogosult az ország bármely vízterületére területi jegyet váltani. A horgászengedély több részből tevődik össze, melyek az alábbiak:

Egységes Állami Horgászokmány (EÁH):

 • Állami horgászjegy: 5000 forint
 • Kedvezményes Állami horgászjegy (gyermek, 70. életévét betöltött személy, vak vagy gyengénlátó, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos): Díjmentes
 • Fogási napló: 500 forint
 • Összesen az EAH 5500 forint
 • Szankciós (ha nem adtad le a fogási naplót időben) EAH: 10500 forint

Egységes szövetségi hozzájárulás

5.500 forint (Megfizetése alól mentesülnek a gyermekhorgászok, a 70 éven felüli horgászok, a vakok és gyengénlátók, a hallási, mozgásszervi, vagy értelmi fogyatékkal, autizmussal élők)

Egyesületi tagdíj

Az egyesületi tagdíj egyesületenként eltérő lehet, de minimum 2000 forint, az egyszéges szövetségi hozzájárulás megfizetése alól mentesítettek számára pedig 1000 forint.

Bővebben itt olvashatsz a horgászengedéllyel kapcsolatos tudnivalókról: horgászengedély kiváltása 2024.

Horgászjegy árak 2024

Az összevont, MOHOSZ területi horgászjegy árak 2024-ben az alábbiak szerint alakulnak:

 • Éves általános országos területi jegy felnőtt teljes árú: 108.000 forint
 • Éves általános országos területi jegy felnőtt kedvezményezett: 79.000 forint
 • Éves általános országos terület gyermek jegy: 3000 forint
 • Éves általános dunai területi horgászengedély felnőtt, teljes árú: 70.000 forint
 • Éves általános dunai területi horgászengedély felnőtt, kedvezményezett: 53.000 forint
 • Éves általános tiszai területi horgászengedély felnőtt, teljes árú: 75.000 forint
 • Éves általános tiszai területi horgászengedély felnőtt, kedvezményezett: 58.000 forint
 • Éves sportcélú országos területi jegy felnőtt, teljes árú (csak versenyzőknek): 42.000 forint
 • Éves sportcélú országos területi jegy kedvezményezett (csak versenyzőknek): 24.000 forint

A MOHOSZ horgászjegyekről, azok érvényességi területéről, megtartható halmennyiségeiről itt olvashatsz bővebben: MOHOSZ területi jegyárak.

Mindenképpen kell horgászengedélyt kiváltani?

A jogszerű horgászathoz mindenképpen szükséged lesz horgászengedélyre, ez nélkülözhetetlen bármely korosztály számára. Horgászengedély nélküli horgásztavak már jó ideje nem léteznek hivatalosan, de azért biztosan akad olyan, ahol eltekintenek ettől. Jó ha tudod, hogy ha ilyen helyen horgászol, szabálysértést követsz el. Ha esetleg éppen akkor ellenőrzi a hatóság a horgászhelyet, te is büntetést fogsz kapni. A bírság mértékét a 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet szabályozza, az engedély nélküli horgászat kiszabható bírság 30.000-50.000 forint közötti összeget jelent.

Turista horgászengedély, ha nem akarsz egész évben horgászni

Ha nem akarsz egész évben horgászni, csak kipróbálnád a pecázást, és ezt jogszerűen szeretnéd tenni, a turista horgászengedély egy remek lehetőséget biztosít. A turista horgászengedély 90 napig érvényes, és korlátozottan jogosít fel horgászatra. A turista horgászengedély ára 3500 forint.

Kiváltásához regisztrálni kell a HORINFO rendszerbe, de horgászkártyát nem szükséges kiváltani, így a kártya költségét sem kell megfizetni. A turista horgászengedély kiváltásához sikeresen teljesíteni kell egy online horgászvizsgát, tudáspróbát. A hagyományos horgászvizsgához hasonló kérdésekre kell számítani, azonban ezt csak otthonról lehet elvégezni, nem szükséges és nem is lehet kiváltásához személyesen horgászvizsgán részt venni.

A kiváltást követően le kell tölteni az engedélyt, valamint a fogási naplót, melyet a horgászatok során magadnál kell tartani, és horgászatok esetén az előírásoknak megfelelően vezetni. A fogási napló adatait a horgászengedély érvényességének lejáratát követő 30 napon belül fel kell tölteni a HORINFO rendszerébe. Ha ezt elmulasztod, nem válthatsz a következő évben turista horgászengedélyt.

2024-től, várhatóan februártól elérhető lesz majd a MOHOSZ horgász applikációja, mely lehetőséget ad a turista horgászengedélyt kiváltóknak arra, hogy az applikációban vezessék majd a fogási naplót, illetve a turista engedély is szerepel majd benne.

Bízom benne, hogy sikerült összeszedni a legfontosabb tudnivalókat a horgászvizsga 2024-es menetéről, a horgásszá válás lépéseiről. Sok sikert kívánok a vizsgához, és a horgászatokhoz egyaránt! Ha hasznosnak találtad a cikket, oszd meg másokkal is!

“Horgászvizsga 2024: A horgásszá válás lépései” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Szólj hozzá!