Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019

balázsaweben

Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019 pilismarót

A fővárosi Duna szakasz horgászrendje 2019-ben számos ponton változott. Eltérnek a kifogható méretek az általános horgászrendtől. Több hal esetében került bevezetésre megtartható maximum méret, illetve a kifejezetten nagy testű halakra horgászók esetében bevezették a kötelező halvmatrac használatot.

Ezzel a FŐHESZ igen komoly lépéseket tett a halállomány védelme érdekében. Én is ezen a Duna szakaszon horgászom, így különösen örülök, hogy ezen a szakaszon ilyen figyelmet szentelnek a halállomány védelmének.

Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019 Általános szabályok

A Duna 1708-1630 fkm, a Szentendrei-Duna-ág 0-31 fkm közötti szakaszának és mentett oldali öbleinek (Pilismaróti, Visegrádi, Sződligeti, Flotilla, Újpesti, Foka) 2019. évi kiegészítő horgászrendje

A Területi engedély birtokában a horgász kötelezettséget vállal, hogy az engedélyen és
a kiegészítő tájékoztató füzetben lévő Horgászrend előírásait elolvassa, és azt
magára nézve kötelezően betartja.

Az engedélyben szereplő előírások be nem tartása, vagy megszegése esetén a halászati őrök a Területi engedélyt a helyszínen bevonhatják.

A méret és darabszám korlátozással védett őshonos halak, valamint az amur esetében
az alábbi előírások érvényesek.

A méret és darabszám korlátozással védett őshonos halak mellett, az amur esetében is darabszám korlátozás kerül meghatározásra, azzal a megkötéssel, hogy nincs legkisebb kifogható mérete, de naponta legfeljebb 1 db tartható meg belőle.

Egyes halfajokra felső méretkorlátozások kerülnek bevezetésre. A meghatározott felső méreteknél nagyobb halakat a Pilismaróti-öböl és a Duna halállományának védelme és megóvása érdekében a fogást követően kíméletesen vissza kell engedni.

[cmamad id=”2197″ align=”center” tabid=”display-desktop” mobid=”2198″ stg=””]

Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019 eltérő speciális szabályok

Felső méretkorlátozások:

 • Ponty, balin, márna esetében 65 cm
 • Süllő, csuka, amur esetében 75 cm
 • Harcsa esetében 150 cm
 • A területi engedélyen szereplő vízterületeken a süllő megtartható legkisebb mérete a 30 cm helyett 40 cm-re a kősüllő mérete 25 cm helyett 30 cm-re változik. A sügér megtartható legkisebb mérete 15 cm.
 • Aki kimondottan és célzottan nagyméretű pontyra és amurra horgászik, annak kötelező a pontymatrac használata.
 • A kifogott, és a halgazdálkodási törvény szerint megtartható halak, a megfogástól számított (a fogási naplóban rögzített időponttól) 48 órán túl élve nem tárolhatók.
 • A méretkorlátozással nem védett őshonos, idegenhonos és invazív halfajok mennyiségét is minden nap végén rögzíteni kell a fogási naplóba.
 • A halak több napon keresztüli élvetartása, gyűjtése TILOS.
 • Az időkorlát lejártát követően a halakat kíméletesen le kell ölni, és ezt követően már csak élettelen állapotban lehet tovább tartani, tárolni. Amennyiben erre nincs módja a horgásznak, akkor a halat a vízpartról haladéktalanul el kell szállítani.
 • A vízparton, az engedélyes által kifogott halak kereskedelmi értékesítése, más személynek történő ajándékozása TILOS!
 • Ha a horgász egy halfaj méreten aluli példányaiból egymást követően sorozatosan (3
  db-nál) többet fog, köteles a horgászmódszerén, és a használt csalin változtatni.
  Amennyiben ez sem vezet eredményre, akkor arra a halfajra abba kell hagynia a
  horgászatot, vagy helyet kell változtatnia.
 • Az egyedi azonosítóval ellátott jelölt halat megtartani Tilos. A jelölt halat a mérlegelés, az adatok rögzítése és a fotózást követően haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe.

Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019 Behúzás szabályai

 • A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe. A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS az etetőanyag, horog, szerelék behúzása, behordása (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva,stb.) bevitele és az etetőhajó használata.
 • Kivétel a Pilismaróti-öböl sporthorgászatra kijelölt része, ahol minden év június 01 – december 31. között sporthorgász jeggyel rendelkezőknek engedélyezett.
 • A sporthorgász jeggyel kizárólag a kijelölt területen, és hal elviteli tilalom mellett lehet horgászni.
 • A Pilismaróti-öböl sporthorgászatra kijelölt területén minden év február 01-május 31. között a szaporodás biztosítása, és az ívó halak védelme érdekében TILOS a horgászat!
 • A Pilismaróti-öböl vízterületén bójákkal, a parton táblákkal kijelölt vízisipálya hossztengelye, és arra merőlegesen jobb és bal irányban 30-30 méter szélességben, 05.01 – 10.30 között tilos a horgászat.
 • A halászati őrök zsinórhosszúság mérő alkalmazásával ellenőrzik a szerelék bejuttatásának szabályosságát. Felhívásukra a horgásznak a szerelékét ki kell tekerni. A mért zsinórhossz értéke lesz a viszonyítási érték. Amennyiben a horgász által elvégzett ellenőrző dobás után mért zsinórhossz a viszonyítási érték 80%-át nem éri el,a szabálytalan horgászat ténye megalapozottá válik.
 • A területi engedélyen szereplő vízterületeken a horgászathoz egész évben engedélyezett a szonár használata.
Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019
A Duna csodálatos látványt nyújt Budapesten, és fatnasztikus élményeket tartogat!

[cmamad id=”2197″ align=”center” tabid=”display-desktop” mobid=”2198″ stg=””]

Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019 egyéb szabályok, tilalmak

 • A horgász a bevetett horgászkészséget 25 méteres körzetnél nagyobb távolságra nem
  hagyhatja el, azokat más felügyeletére (területi jeggyel rendelkezőre sem) nem
  bízhatja.
 • Amennyiben ennél nagyobb távolságra vagy hosszabb időre elhagyja a horgászhelyet, a horgászkészségeket köteles kivenni a vízből. A halak (harcsa kivételével) pányvázása, pányván tartása TILOS! A szájbilincs használata kizárólag a ragadozó halak esetében megengedett.
 • A Dunán, és azok öbleiben (Újpesti, Pilismaróti) veszteglő nagyhajókról, uszályokról,
  hajóroncsokról, valamint azok 20 méteres körzetén belül TILOS a horgászat.
 • A Sződligeti-öbölben ragadozó halakra horgászni, és azokat megtartani január 01- február 28., valamint november 01 – december 31. között TILOS.
 • A kikötő mólóiról, a mólókhoz kötött, valamint az öböl vízterületén tartózkodó vízijárművekből egész évben Tilos a horgászat.
 • Az Újpesti-öböl (Téli-kikötő) Váci út oldali betonozott magas partjáról a halállomány védelme érdekében TILOS a horgászat!
 • A Hárosi-öböl bejáratában táblák jelzik az öböl kezdetét. A táblák közötti képzeletbeli
  egyenestől a Duna irányában engedélyezett a horgászat. Az öbölbe a FŐHESZ által
  kiadott Dunai területi jegyek nem érvényesek, azzal ott horgászni nem lehet.
 • A területi engedélyben szereplő vízterületeken, és azok partján bekövetkezett balesetek, anyagi károk tekintetében a halgazdálkodási hasznosítót felelősség nem terheli.
 • Az elveszett, megrongálódott, elázott területi engedélyek kizárólag díj ellenében
  pótolhatók!
 • Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019 Pilismaróti-öböl sátorozás, horgászat

Horgászat és sátorozás szabályai a Pilismaróti-öbölben: 

 • A Pilismaróti-öbölben érvényes területi engedéllyel a kijelölt „S” és „SH” sátorhelyeken is engedélyezett a horgászat azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a sátorhely foglalója megérkezik, és a foglalását igazolja, akkor a békés egymás mellett élés szabályait betartva az ott horgászó köteles átadni a helyet a sátorhelyfoglalással rendelkező horgász részére.
 • A Pilismaróti-öbölben csak a táblákkal kijelölt „H” jelű területen 04.01 – 12.31., míg
  az „SH” jelzésű területen 06.01 – 12.31 közötti időszakban lehet sátrat (sörsátor, bojlis sátor, kifeszített nylon ponyva) felverni, vontatott vagy önjáró lakókocsit használni. A többi területen a sátorozás, lakókocsis helyfoglalás TILOS!
 • A sátorozás díjmentes, de kizárólag a Sátorozás rendjében szereplő előírások betartása mellett engedélyezett.
 • Az öböl területén az életvitelszerű (8 napot meghaladó) sátorozás, lakókocsis helyfoglalás, egy horgászhelyen történő folyamatos tartózkodás TILOS!
 • A „C” jelű kemping sátorhelyeken egy időben sátorozni és horgászni tilos! A kemping sátorhelyek elsősorban a nem horgászati céllal érkezők sátorozásának biztosítását
  szolgálja.
 • A horgász a „C” sátorhelyeken is jogosult horgászni, de ott sátrat nem állíthat fel.

Sátorozás szabályai Pilismaróti-öböl

Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019 sátorozás szabályai
Ha sátorozni szeretnél, mindenképpen jegyezd meg a sátorozás szabályait!

[cmamad id=”2197″ align=”center” tabid=”display-desktop” mobid=”2198″ stg=””]

Sátorozás rendje

 • Sátorozó helyet csak állami horgászjeggyel, és területi jeggyel rendelkező személy
  foglalhat.
 • Sátorozási engedélyt egy regisztrált személy egy éven belül összesen (nem egyfolytában) 35 napra kaphat.
 • Egy adott számú sátorhelyre egyszer lehet foglalni, a napok számától függetlenül.
 • A sátorhelyen a sátorozás, vagy lakókocsival való tartózkodás ideje 1-8 nap lehet.
 • A sátorozás előtt a sátorhelyet igénybe vevő köteles időpontot foglalni a FŐHESZ honlapján.
 • Az időpontfoglaláshoz szükségesek az igénybevevő személyes adatai, adott évre érvényes Állami horgászjegyének és területi engedélyének száma, valamint a gépjármű forgalmi rendszáma.
 • Az igénylőnek, az igényelt időszakban a helyszínen kell tartózkodnia, a helyet más személy részére nem adhatja át.
 • Egy sátorozó helyen az igénybe vevőn kívül több személy is tartózkodhat, de maximum 3 fő horgászhat.
 • Aki a foglalt helyét bármely okból nem tudja igénybe venni, az köteles a foglalását lemondani, vagy módosítani, hogy adott helyet mások igénybe vehessék.
 • Aki akadályoztatása esetén a foglalását nem mondja le, vagy nem módosítja, ezt követően az adott személytől az év hátralevő részére több sátorhelyfoglalást nem tudunk fogadni.
 • Amennyiben a foglalási intervallum első napán nem foglalja el a horgász az általa lefoglalt sátorhelyet, foglalása automatikusan törlésre kerül, és a sátorhely újra foglalhatóvá válik!
 • A sátorozó hely tisztántartásáért az igénylő felel.
 • Amennyiben távozásakor nem viszi magával a keletkezett hulladékot, a későbbiekben megtagadható tőle az újabb engedély kiadása.
 • A halászati őrök fokozottan ellenőrzik majd a sátorozó helyen való tartózkodás jogcímét, valamint a terület tisztaságát.
 • A szemetelés TILOS!
 • Szemetes helyen a horgászat nem kezdhető meg.
 • A szemetelőt, vagy szemetes helyen horgászót a halászati őrök felszólíthatják a szemét összeszedésére.
 • Amennyiben a horgász a szemetet nem hajlandó összeszedni, a területi engedélyét bevonják!

Halőri bejelentő szám: 06 30/240-7264

A Dunai horgászengedély 2019-es árait IDE KATTINTVA megtalálhatod!

A Fővárosi Duna szakasz és a hozzá tartozó öblök kiváló horgászélményeket nyújthatnak. Ismerd meg ezeket a szabályokat, mielőtt horgászni mennél! Kívánom, hogy a fővárosi horgászat számodra is olyan élményeket nyújtson, mint nekem is tette már többször!

“Fővárosi Duna szakasz horgászrend 2019” bejegyzéshez 1 hozzászólás

 1. A Hárosi öbőlnél elhelyezett táblák szabálytalanok, területi határon kívül vannak és magasabb vízállásnál nem láthatók. Amennyiben táblát helyeznek ki kérem vegyék figyelembe a terület határokat és szakemberrel rakassák ki ne minősíthetetlen emberekkel. A terület határa a Háros sziget végénél van és nem az utána épült védgát végén.

  Válasz

Szólj hozzá!