Velencei tó horgászrend 2018

balázsaweben

Velencei tó horgászrend 2018

A Velencei tó horgászrend 2018 -ban számos eltérést mutat az általános horgászrendhez képest. Az eltérő szabályok kiterjednek a csónakos horgászat szabályaira, a behúzós horgászat szabályaira, illetve a halak megtartható méretkorlátaira is. A Velencei tó horgászrendjét 2018 évre vonatkozóan mindenképpen olvasd át, mielőtt Velencei tavi horgászatba kezdenél.

Velencei tó horgászrend 2018 – Általános horgászrendtől eltérő tilalmak

Fontos, hogy ezek csak egy-egy kiemelt eltérések. A következőkben közzétesszük a teljes Velencei tavi horgászrend 2018-as előírásait, mindenképpen olvasd át őket, mielőtt elkezded a horgászatot!

 • November 15. és február 28. között az éjszakai horgászat TILOS, ezen időszakban a tavon horgászni csak 06 órától 22 óráig szabad.
 • A ragadozó halfajok védelmében, azok főbb ívási időszakában március 1. és április 30. között tilos mindenféle műcsalis horgászat, ragadozó halra horgászni kizárólag 15 cm-nél nagyobb élő csalihallal szabad.
 • Készségenként maximum kettő darab horgot lehet használni
 • Nemeshalból 3 db (fajtánként maximum 2) és 5 kg egyéb hal tartható meg
 • Legkisebb megtartható méretek, amelyek eltérnek az általános szabályoktól:
  • süllő: 35 cm,
  • csuka: 45 cm,
  • sügér 15 cm.
  • Compót megtartani TILOS.
 • Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot, 70 cm-nél nagyobb süllőt és a 80 cm-nél nagyobb csukát megtartani TILOS!
 • strandokon, kijelölt fürdőhelyeken június 15. és augusztus 31. között nem szabad horgászni, kivétel, ha az üzemeltető megengedi
 • Szonár (halradar) használata a horgászat során TILOS! A Velencei-tavon tartózkodó vagy közlekedő vízi járművekben szonárés horgászeszköz egyidejűleg nem lehet.
 • Behúzós horgászatot maximum a parttól 100 méteres távolságig lehet folytatni

Velencei tó horgászrend 2018 teljes szabályzat

 1. A Velencei-tavi területi jegy a Velencei-tó területén – partról és csónakból egyaránt – jogosít horgászatra, kivéve a tó nyugati részén található természetvédelmi területet, ahol tartózkodni, így csónakkal közlekedni és horgászni is egész évben tilos. A kijelölt (táblával is jelzett) kíméleti területeken a ponty fajlagos tilalmi időszakában horgászni illetve az ívó halállományt bármilyen módon zavarni (a jogszabály által meghatározott tilalmi időszakon kívül is) tilos. A kíméleti területek GPS koordinátái:

Dinnyési kíméleti terület:  (kezdete: N47 10.870 E18 33.540, vége: N47 10.655 E18 32.799)

Sukorói kíméleti terület:                       (kezdete: N47 13.164 E18 35.699, vége: N47 13.008 E18 35.563)

Pákozdi kíméleti terület:         (kezdete: N47 12.783 E18 34.548, közepe: N47 12.932 E18 34.441, vége: N47 12.942 E18 34.023)

 1. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseit.
 2. A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!
 3. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a velencei-tavi területi jegy váltásától hosszabb időtartamra, maximum 5 évre eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárta után a horgász kizárólag a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén kaphat újra velencei-tavi területi jegyet. A szabályszegések minősített eseteiről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról a MOHOSZ honlapján (www.mohosz.hu) tájékozódhat. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
 4. November 15. és február 28. között az éjszakai horgászat TILOS, ezen időszakban a tavon horgászni csak 06 órától 22 óráig szabad. Sötétedéstől napfelkeltéig a horgász köteles a horgászhelyét – minden irányból jól láthatóan – megvilágítani.
 5. A ragadozó halfajok védelmében, azok főbb ívási időszakában március 1. és április 30. között tilos mindenféle műcsalis horgászat, ragadozó halra horgászni kizárólag 15 cm-nél nagyobb élő csalihallal szabad.
 6. Megengedett horgászkészségek:
 • állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal, botonként 2 horoggal

(kivétel gyári műcsali)

 • turista állami horgászjeggyel, kedvezményezett jeggyel, valamint az ifjúsági jeggyel rendelkező horgász 1 bottal, botonként 2 horoggal (kivétel gyári műcsali)
 • gyermek horgász 1 bottal, azon 1 horoggal (kivétel gyári műcsali) horgászhat
 1. Éves területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen kifogható:
 • felnőtt:                                                                                                             50 db
 • kedvezményezett 2 botos:                              50 db (65 év feletti, hölgy, igazoltan fogyatékkal élő, 14 év feletti ifjúsági horgász)
 • kedvezményezett 1 botos:                              25 db (65 év feletti, hölgy, igazoltan fogyatékkal élő, ifjúsági horgász)
 • gyermekjeggyel:                                                                                        5 db

Az éves jeggyel kifogható mennyiség elérését követően kizárólag az egységes emelt árú éves területi jegy váltására van lehetőség, melyet a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén vásárolhat meg. Harmadik területi jegy váltása nem lehetséges.

 1. Napi megtartható halmennyiségek:
 • Felnőtt és a kedvezményezett 2 botos területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta összesen 3 dbtartható meg, egy-egy fajból azonban legfeljebb 2 db. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 5 kg tartható meg naponta.
 • Ifjúsági és a kedvezményezett 1 botos területi jeggyel valamint „Turista” területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 2 db, egy-egy fajból legfeljebb 1 db, darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 3 kg tartható meg naponta.
 • Gyermek területi jeggyel naponta 1 db darabszám-korlátozással védett és 2 kg darabszám-korlátozással nem védett faj tartható meg.
 • 24 órás területi jeggyel összesen a velencei-tavi horgászrend által egy napra, 48 órás területi jeggyel a két napra és 72 órás területi jeggyel a három napra meghatározott darabszám tartható meg!
 • A naponta kifogható összes halmennyiség maximum 25 kg.
 1. Az egyes halfajok tilalmi ideje és legkisebb kifogható mérete a 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes: süllő: 35 cm, csuka: 45 cm, sügér 15 cm. Compót megtartani TILOS.
 2. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot, 70 cm-nél nagyobb süllőt és a 80 cm-nél nagyobb csukát megtartani TILOS! Aki az itt felsorolt méretkorlátozást meghaladó halat igazoltan (helyszíni halőri adatfelvétel és fotózás) bejelenti, annak számára a hasznosító az éves, – a területi jegyének típusa szerinti elvihető – halmennyiséget bejelentésenként 2 db-al (maximum 20 db-al) megemeli. Az ilyen halat a horgász köteles az adatfelvételt követően, illetve ha a fogást nem jelenti be, akkor azonnal kíméletesen visszaengedni.
 3. Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólagegyágú horoghasználata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS!
 4. A horgász köteles a fogási naplót a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, a naplóban részletesen feltüntetett szabályok szerint vezetni.
 5. strandokon, kijelölt fürdőhelyeken június 15. és augusztus 31. között a horgászat tilos, kivéve ott, ahol az üzemeltető a horgászati tevékenységhez hozzájárul.
 6. A tavon a vontató (sleppelő) horgászati módszer TILOS! Továbbá tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, illetve egyértelműen horog okozta külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, azokat megtartani tilos.
 7. behúzósbehordóshorgászmódszer, illetve az etetőhajó szerelék behúzására való használata maximum 100 méteres távolságra megengedett. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyaloglással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.
 8. Szonár (halradar) használata a horgászat során TILOS! A Velencei-tavon tartózkodó vagy közlekedő vízi járművekben szonárés horgászeszköz egyidejűleg nem lehet.
 9. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS!
 10. A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett, saját szákjában elkülönítetten tárolhatja. Tárolásra a drótszák használata nem engedélyezett. A legfeljebb 2 napi darabszám és mennyiségi korlátozásnak megfelelő zsákmányt legfeljebb 48 órán át tárolhatja, de csak abban az esetben, ha maga is a helyszínen tartózkodik. A fogott halat a vízparton elajándékozni, másnak átadni tilos.
 11. parti horgászhelyeket folyamatosan több napon keresztül – életvitelszerűen – elfoglalni TILOS! A 72 órán felüli folyamatos területfoglaláshoz – előzetes bejelentés alapján – halőri engedély szükséges.  Kivételt képeznek ez alól a kempingek és a magánterületek partszakaszai.
 12. Evezőspályák előírásai: A Sukorói evezős pályán a hajós edzések és versenyek időtartama alatt, valamint a bekerített pályaszakaszon tilos horgászni. Csónakból horgászni a pálya területén a bójákkal kiépített vízszakaszon tilos, kivéve közvetlenül a nádasok belső fala mentén. Továbbá november 1. és március 15. között – feltéve, ha a bójázás el lett távolítva – csónakból horgászni az evezős pálya nyílt vízi szakaszán is lehet. A parti sávban a parkosított részekre behajtani tilos. Az agárdi versenypályán a kijelölt területet a vitorlásversenyek alkalmával szabadon kell hagyni, ott horgászni tilos.
 13. Vízi és vízparti közlekedési szabályok: Járművel a mólókra és a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos.  A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak, a kikötők környékén pedig csak a kikötő rendjének megfelelően lehet parkolni. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad. A tavon a Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával ellátott csónak használható. Csóna­kok kizárólag csak a kikötőkben, valamint a kijelölt csónaktároló helyeken tarthatók. Az elsőfokú viharjelzésre a csónakos horgász köteles a partot 500 méterre megközelíteni, a másodfokúnál a partra menni.
 14. Környezetvédelmi előírások: tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül. A tavon horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag csak a horgászat időtartamára jelölhető meg.
 15. Velencei-tavi rekordlista: Az országos, valamint a tó helyi rekordlistájára való felkerülésről és a rekordfogások jutalmazásáról a MOHOSZ honlapján valamint a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén tájékozódhat. A bejelentő ajándékot kap, vagy – éves területi jegy esetén – fogási kedvezményben részesül.
 16. Haljelölés: Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, súlyát, és a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ-nak (1511 Budapest, Pf. 7.) kell beküldeni vagy személyesen a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén leadni. A beküldő ajándékot kap.