Jelentősen emelkednek a 2023-as horgászengedély árak

balázsaweben

A 2023-as horgászengedélyhez mélyebben kell zsebbe nyúlnunk, mint az idei évben. Ugyan a 2022-es horgászengedély árak is emelkedtek, azonban jövő évi árak jóval jelentősebben drágulnak majd. Az idei évben tapasztalható infláció sajnos megmutatkozik majd a horgászat terén is, melyről a MOHOSZ közleményt adott ki, melyet változtatás nélkül  közlünk.

A MOHOSZ legfőbb döntéshozó szervezete, a Választmány 2022. október 28.-án egyhangú döntésével elfogadta a horgászokat terhelő 2023. évi központi díjak és árak meghatározását, illetve a horgászszervezetek saját jogon történő árképzésének horgászszövetségi irányelveit. A gyors és hiteles tájékoztatás érdekében a MOHOSZ OHSZK a jelen közleményben ismerteti a főbb döntéseket, s egyben jelzi, hogy valamennyi médiumot ezen formában kívánja tájékoztatni, kérve a közlemény pontos átvételét.

Sajnálatos tény, hogy a magyar halgazdálkodást a háborús infláció mellett az évszázad aszálya is nagyon súlyosan érintette. Az eredményes haltermeléshez takarmány, a vízellátáshoz energia, a szállításhoz üzemanyag és az egész, jellemzően időigényes, hároméves termelési folyamathoz emellett jelentős élőmunka is szükséges. Maga az ágazat ezért sem rendelkezik jelentős nyereségképző erővel, nincsenek érdemi tartalékai, ugyanakkor haltermelés nélkül nincs telepítés. Egyenes következményként a legfontosabb horgászhal, egyben a fő telepítendő faj, a ponty őszi beszerzési középára egy év alatt több, mint 70%-kal emelkedett.

A horgászati célú halgazdálkodás legfőbb költségeleme a haltelepítés, de emellett a halőrzés, a vízpartok fenntartási munkálatai, sőt a személyes jelenlétű horgászati okmányolás is ugyanúgy érintett a haltermelésnél már felsorolt fő költségnemek jelentős és elkerülhetetlen emelkedésében.

Az uniós források legalább arányos biztosítása, a felzárkóztatás esélyének célzott állami támogatásokkal történő megteremtése a haltermelés és a horgásztatás esetében kulcsfontosságú igény és kérés a kormányzat felé, de ezen tárgyalásoknak az ismert gazdasági okok miatt most még nincs itt az ideje.

Mindezen tények ismeretében a MOHOSZ korábban elfogadott stratégiájának és a hatékony válságkezelést megcélzó intézkedési tervének is megfelelően a Választmány megerősítette, hogy a 2023. évre kiemelt cél horgászat, a halfogás és a halelvitel jelenlegi, széles körben elérhető lehetőségének megtartása, a telepítések teljesítőképesség függvényében való folytatása, s ezzel párhuzamosan a szakmai alapú, felelős halgazdálkodás, benne kiemelten a halőrzés változatlan színvonalon való fenntartása. Ezt követően, az összes belső megtakarítási lehetőség előzetes feltárása, majd elrendelése után került sor a minimálisan szükséges áremelések mértékének meghatározására.

A Választmány úgy ítélte meg, hogy a horgászt igazából a horgászattal kapcsolatos összes költség változásának együttes hatása érinti meg, számára másodlagos a belső, feladatalapú költség- és jogcímmegosztás. Így tekintettel az átvállalt állami feladatok, mint közfeladatok inflációkövető forrásigényére, a legnagyobb mértékű, a ponty ismertetett áremelésével összevethető díjemelés a még jogszabályban is rögzítendő állami- valamint a központi horgászszervezeti (ESZH) díjaknál következik majd be. Ennek oka, hogy e forrásokból történik a horgászszervezetek munkáját támogató, normatív, illetve pályázati alapú feladatfinanszírozás, visszaosztás is.

Az utánpótlás biztosítása érdekében, illetve a horgász szolidaritás alapján ezen díjaknál továbbra is megmaradt a gyermekek, a fogyatékkal élők, továbbá a 70 éven felüliek teljes díjkedvezménye (mentesítése), amely mintegy 120.000 horgászt érint. Nem változott a horgász regisztráció és az állami horgászvizsga ingyenessége, a Magyar Horgászkártya ára sem.

A tagdíj és a területi jegy ára szintén csak együttesen értelmezhető a vízhasznosító egyesületeknél, mivel a horgász számára igazából ezen esetben is mindegy, melyik elem milyen mértékben emelkedik. Így a kitűzött célok megvalósítása érdekében a Választmány a MOHOSZ haszonbérletébe tartozó vizek esetében kötelező érvénnyel, a többi horgászkezelésű vízterületnél ajánlásként kereteket határozott meg az adott díjak halgazdálkodói jogkörben történő emelésére. Ez a felnőtteknél alapesetben maximum 30%-ot, a gyermekeknél 20%-ot jelent. Szintén hasonló, átlagosan 24%-os mértékben emelkednek majd a MOHOSZ országos, a dunai és tiszai összevont területi jegyei is. E jegyeknél egy új, jelentős nyereményjáték indítása is várható, ahol többek között a szerencsések visszanyerhetik az engedélyek árát, vagy értékes horgászfelszerelésekkel is gazdagodhatnak.

Az összes díj- és áremelés előkésztése során több mintaszámítás is elvégzésre került, ennek keretében beárazásra került a 2021. évi átlagos horgász halelvitel beszerzési értéke is, amely 62.000 Ft. A modellek alapján végül átlagosan a ponty eddig már bekövetkezett árváltozásának kevesebb mint a fele, mintegy 25-30% az aktív, teljes jogú horgász esetében várható éves horgászati költségnövekmény, ide nem értve a horgászcikkek, etetőanyagok árváltozásait. A tagszövetségek és az egyesületek, valamint a Balaton és a Tisza-tó hasznosítói a saját hatáskörükben döntik el a végleges díjakat, árakat és azt, hogy milyen típusú területi engedélyeket milyen halelviteli lehetőséggel, illetve személyi kedvezményekkel adnak ki a következő évre.

A választmányi döntések keretében sor került a 2023. évi Országos Horgászrend és a helyi horgászrendekre vonatkozó irányelvek elfogadására is, illetve ismertetésre kerültek a tárgykörben várható jogszabályi változások is. Mivel így most már minden tervezési feltétel adott, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ egyidejűleg felkérte a horgászszervezeteket, hogy lehetőleg december 1-jéig mindenki tegye közzé a tervezett jövő évi árakat és a kapcsolódó főbb helyi horgászrendi elemeket, hogy a horgászoknak legyen idejük választani, dönteni a horgászat folytatásának helyét és módját illetően. A MOHOSZ az ismertetett döntéseket a hivatalos honlapján a mai napon közzéteszi.

A további döntésekről és lehetőségekről, valamint az évváltással kapcsolatos feladatokról a MOHOSZ december közepéig újra tájékoztatja majd a közvéleményt. A Választmány őszintén bízik abban, hogy e nehéz időszakban is a legtöbbünknek megmaradhat a horgászat lehetősége és így a horgászok áldozatvállalásának köszönhetően egyben sikerül megőrizni a horgászszervezetek működőképességét is a közös jövőnk, a horgászat és Magyarország halállománya érdekében!

 

Szólj hozzá!