Újra kell vizsgázni a 2019 óta nem regisztrált horgászoknak

balázsaweben

Újra kell horgászni a nem regisztrált horgászoknak

Változtattak az állami horgászvizsgát igazoló dokumentumok elfogadásában 2024 január 1-től. A változás azokat érinti, akik 2019 január 1. azaz a horgász regisztráció kötelező bevezetése óta nem regisztráltak a HORINFO rendszerébe. . A változások valószínűleg kevés horgászt érintenek. A MOHOSZ és a Horgászjegy Kft tájékoztatását a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség osztotta meg, amelyet változatlan formában közlünk:

Ahhoz, hogy valaki horgász lehessen és a horgászati jogosultsághoz szükséges iratokat (állami horgászjegy, területi jegy) ki tudja váltani a MOHOSZ HORINFO szakrendszerébe legelőször regisztrálnia kell, majd ki kell váltania a Magyar Horgászkártyát.

Ahhoz, hogy az állami horgászjegy is megvásárolható legyen, a horgásznak horgászvizsgát kell tennie, vagy igazolnia kell hiteles dokumentummal az állami horgászvizsga (továbbiakban: horgászvizsga) meglétének tényét.

A 2024. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás meghatározza, hogy ez évtől a horgász milyen dokumentummal tudja csak igazolni a horgászvizsga tényét, amennyiben ilyen dokumentummal nem rendelkezik, akkor a horgászvizsgát kell tennie.

Mit jelent a jogszabályváltozás?

A jogszabályváltozás azt határozta meg, hogy 2024. január 1-jétől horgászvizsgát igazoló dokumentumként csak és kizárólag a 2019. és 2020. években tett („papír” alapú) horgászvizsga fogadható már csak el, annak horgász általi hiteles bemutatása és a HORINFO szakrendszerbe történő beazonosítható feltöltésével.

A jogszabály kitér arra is, hogy ezen dokumentum mellett a 2019. év után kiváltott állami jegy bemutatása is igazoló dokumentum lehet, de ez irreleváns, hiszen aki 2019. utáni állami jegyet mutat be, azon horgász már a HORINFO szakrendszeren keresztül váltotta ki azt, melyet nem tudott megtenni korábbi szakrendszerbe történő regisztráció és horgászvizsga igazolás nélkül.

Kiket nem érint a változás?

Fontos a különböző média és egyéb fórumokon megjelent hangulatkeltő információkat cáfolni és egyértelműen meghatározni, hogy a jogszabályváltozás a horgászoknak csak csekély számát érinti, szó sincs arról, hogy a MOHOSZ a horgászokat új vizsga letételére kötelezné.

A változás egyáltalán nem érinti, így „új” vizsgakötelezettsége nincs azon horgászoknak:

  1. akik a HORINFO szakrendszer 2019. évi indulása óta a szakrendszerben már regisztráltak és a 2019-2023. évek valamelyikében állami horgászjegyet váltottak (így a horgászati előzményeik, benne a horgászvizsga is elismerésre került),
  2. akik 2019. és 2020. években horgászvizsgát tettek és a „papír” alapon biztosított horgászvizsga bizonyítvány nem került rögzítésre ezidáig a szakrendszerbe, (ezen vizsgabizonyítványok továbbra is elfogadásra kerülnek).

Kinek kell 2024. január 1-jétől elektronikus horgászvizsgát tennie?

  1. Az új horgászjelölteknek, akiknek semmiféle horgászati előzménye nincs (nem regisztráltak a HORINFO szakrendszerben, nem tettek korábban horgászvizsgát),
  2. Azon horgászoknak, akik az elmúlt 6 évben (2019. január 1-jét követően) nem regisztráltak a HORINFO szakrendszerben. Ezen horgászok 2019. év előtti horgászvizsgái, állami jegyei nem kerülnek a továbbiakban elfogadásra és nem is kerülhetnek a MOHOSZ szervezetrendszerébe tartozó egyesületek és azok értékesítési pontjai által sem elfogadásra.

Ilyen esetben a HORINFO szakrendszerbe ezen korábbi dokumentumok feltöltése tilos, a horgásznak elektronikus vizsgát kell tennie. Ennek fő oka az elmúlt évek jogszabályi változásaiban keresendő. Ez alól kivétel a II. bekezdés 2. pontjában szereplő azon horgász, aki a 2019. és 2020. években igazolni tudja, hogy horgászvizsgát tett.

A jogszabályi megfelelősség szerinti dokumentum feltöltések ellenőrzése

A MOHOSZ a HORINFO szakrendszerbe történő dokumentumfeltöltést a szakrendszer által biztosított logolás útján ellenőrzi és a horgászokat vizsgára kötelezheti, a rendelkezést be nem tartó egyesület és értékesítési pont felé pedig a MOHOSZ Választmányának szankciós rendelkezési szerint eljárást kezdeményezhet.

Fentieket összefoglalva: a MOHOSZ szervezetrendszerébe tartozó valamennyi egyesület és azok értékesítési pontjai a jogszabályi megfelelőség érdekében horgászvizsgát igazoló dokumentumként csak és kizárólag a horgász által 2019- 2020. években tett és általa hitelesen igazolt, a HORINFO szakrendszerbe beazonosítható módon feltöltött horgászvizsga bizonyítványt fogadhatnak el!

Amennyiben fentiekben foglaltakkal kapcsolatban kérdés merülne fel, keresse bizalommal a Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálatát, ahol munkatársaink készséggel állnak mind a horgászok, mind pedig a horgászegyesületek rendelkezésére.

“Újra kell vizsgázni a 2019 óta nem regisztrált horgászoknak” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Adj Isten,jó napot kjvánok.Rögvest feltennék egy kérdést.Hogy a külföldi horgászoknak is kell-e vizsgázni?Én még soha nem váltottam horgász engedélyt Magyarországon.Ugyanis az öreg Komárom lakosa vagyok már nagyon rég óta.Hát Köszönöm előre is a bizalmat,amit ezek szerint szerény személyem iránt tanusít.

    Válasz

Szólj hozzá!